Webfriend

Stichting de Pauw wil graag de betrokkenheid tussen donateurs en de begunstigden, de kinderen vergroten.  
Hiertoe heeft ze het webfriend programma in het leven geroepen waarmee donateurs met een kind kunnen communiceren via e-mail in het Engels. Dit voor maximaal 2 emails heen en weer per maand en maximaal 8 regels. De emails worden vertaald door de Engelse lerares.

Door dit contact wordt niet alleen de betrokkenheid groter, de kinderen vinden het ook leuk om te communiceren met iemand uit een totaal ander land en leren zo spelenderwijs ook steeds beter Engels.

Een voorwaarde om mee te doen is om middels een lijfrente minimaal 120 euro per jaar over te maken. Op deze manier is Stichting de Pauw verzekerd van een bijdrage op langere termijn en is ook de schenking geheel aftrekbaar van de belasting. Als u bijvoorbeeld 10 euro per maand schenkt dan zal het u bij een belastingtarief van 37,85% maar 6,2 euro per maand kosten of te wel ongeveer 20 eurocent per dag. Op deze manier geeft u een wezenlijke bijdrage op een fiscaal zeer gunstige manier.
Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Woord van Dank
Contact