Doelstelling
Stichting de Pauw stelt zich ten doel het geven van steun aan mensen en organisaties in voornamelijk ontwikkelingslanden om daarmee het welzijn, de welvaart en de solidariteit te bevorderen.Deze doelstelling wil ze bereiken door gebruik te maken van een transparante werkwijze waarbij zowel de financiële als de niet financiële informatie op haar website gestructureerd gepresenteerd wordt. Op dit moment wordt voornamelijk het kinderinternaat ST. Clement Ohrdinsky in Bulgarije door stichting de pauw ondersteund. Hiertoe is een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse stichting Kinderen van Bulgarije (www.kinderenvanbulgarije.nl) en de jeugdhulpverleningsinstantie Fice in Sofia Bulgarije (www.fice-bulgaria.org).

Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Contact
Woord van Dank