De "Power" van de Pauw
De kracht van de Pauw ligt met name in het feit dat zij zéér effectief en transparant werkt. We laten de school voorstellen doen met betrekking tot investeringen voor voorzieningen voor de school (bijv. computers, nieuw meubilair, uitstapjes, stookkosten etc.). Deze publiceren we op onze website (zie voorstellen). Alle verwachte kosten zijn te zien en ook foto's van de uiteindelijke aanschaf en de bonnen. Alle donaties komen ten goede aan het goede doel. De overheadkosten, zoals bijvoorbeeld reizen naar Bulgarije worden door de bestuursleden zelf betaald. Dit is anders dan de meeste stichtingen (vooral de grotere) waarbij een aanzienlijk deel van de giften besteed wordt aan overheadkosten, salarissen, inventaris, afschrijvingen etc.

Stichting de Pauw stelt zich ten doel zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiële en niet financiële aspecten van haar activiteiten.

Financiële aspecten

Alle inkomsten en uitgaven van de Pauw worden gestructureerd op de website weergegeven. Zo kunt u de inkomsten zien. De inkomsten worden onderverdeeld naar giften bestuur, particulieren, bedrijven of non-profit organisaties en de afschriften van de bankrekening zijn ook op het internet gepubliceerd waarbij persoonlijke informatie van de donateurs is weggelaten. Er wordt inzichtelijk gemaakt waar de inkomsten aan besteed worden. Zo kunt u zien hoeveel aan overhead wordt uitgegeven en hoeveel de giften van het bestuur bedragen. Ook kunt u de allocatie van de inkomsten zien naar de verschillende voorstellen die gedaan zijn door de school zien. Bij de voorstellen en ook bij andere uitgaven kunt u zelfs kopieën van de bonnen zien.

Niet financiële aspecten

De Pauw streeft ernaar om zo effectief en efficiënt mogelijk te opereren. Graag laten we zien wat we met de donaties bereiken, en waarom we voor bepaalde investeringen hebben gekozen. Per voorstel wordt aangegeven wat nodig is, waarom het nodig is en hoeveel het (bij benadering) gaat kosten. Bij de gerealiseerde voorstellen kunt u foto's en/of filmpjes zien van de resultaten van de investering.
Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Contact
Woord van Dank