Samenwerking
Stichting de Pauw werkt samen met

Het bestuur is zo vriendelijk geweest om ons in contact te hebben gebracht met het internaat St. Clement Ohrdinsky en ook met Fice Bulgarije.
                         is een hulpverlenende instantie op het gebied van onderwijs en jeugdzorg die onderdeel uitmaakt van de wereldwijde overkoepelende organisatie Fice international (Federation Internationale des Communautes educatives).

Het geld dat door Stichting de Pauw wordt verworven wordt naar de rekening van Fice Bulgarije overgemaakt die het op haar beurt overmaakt naar het internaat. Fice controleert de bestedingen en geeft ook trainingen aan het personeel van het internaat. Als tegenprestatie voor haar diensten ontvangt zij 5% van de giften aan het internaat.
Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Contact
Woord van Dank
Stichting Kinderen van Bulgarije
Fice Bulgarije
Klik hier voor video.