Achtergrond
Stichting de Pauw is een initiatief van de voorzitter Marco Simone. Marco had een lang gekoesterde wens om direct mensen te kunnen helpen zonder tussenkomst van een organisatie. Dit omdat wanneer je normaliter geld schenkt aan een goed doel je maar weinig inzicht hebt over wat er met je geld gebeurt. Met de techniek van vandaag leek het hem mogelijk om veel meer inzicht te verschaffen.

Vrienden van Marco hebben dit initiatief ondersteund en zo bestaat het bestuur nu uit zes mensen. Er is contact gezocht met organisaties in Nederland die al werkzaam waren in het Oostblok met de vraag of ze de Pauw konden helpen aan contacten om zo een project op te starten.

De stichting kinderen van Bulgarije heeft daar heel positief op gereageerd en heeft ons in contact gebracht met de jeugdhulpverleningsinstantie Fice in Sofia Bulgarije. Beide organisaties adviseerden ons om het kinderinternaat ST. Clement Ohrdinsky te ondersteunen aangezien ze goede ervaringen hadden met de directrice Temenuzka Simeonova. Tijdens een bezoek aan het internaat bleek dat er een groot tekort was aan veel basale voorzieningen.

Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Contact
Woord van Dank