St. Clement Ohrdinsky
Het St. Clement Ohrdinsky internaat ligt in een dorpje ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Sofia in de heuvels. Het is in het communistische tijdperk, in 1971 gebouwd, en viel destijds onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Mezdre, een stadje dat 12 kilometer van Lik ligt. Nu valt het onder het ministerie van onderwijs.

Het internaat is een speciaal instituut dat kinderen met een kwetsbare achtergrond opleidt. Het betreft kinderen die een of meerdere ouders verloren hebben of een zeer onstabiele familie situatie hebben, crimineel verdrag vertonen of een combinatie daarvan. Het betreft voornamelijk zigeunerkinderen. De beslissing om een kind in het internaat te laten plaatsen wordt altijd door het gerechtshof genomen. De omstandigheden waarin de kinderen moeten leven en de leerkrachten moeten werken is ronduit slecht te noemen.

Zo is er in de winter geen geld om het gebouw op een menswaardige temperatuur te houden, nauwelijks geld voor kleding, meubilair en  uitstapjes voor de kinderen.

Doelstelling
Achtergrond
Symbolisch
Power v/d Pauw
Donaties
St. Clement Ohrdinsky
Voorstellen
Samenwerking
Sponsoren
Foto's/ Filmpjes
Financieel
Nieuwsbrief
Webfriend
Contact
Woord van Dank