project: St. Kliment Ohridski,
Sociaal/ pedagogisch
internaat, Lik
Bulgarije
Stichting de Pauw
enter